به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛‌  مالکین معترض باحمل پلاکاردهایی خواسته های قانونی خود از جمله احقاق حقوق مالکانه و جلوگیری از روند بنگاه داری دانشگاه تهران را اعلام کردند.

ساکنین و کسبه محدودۀ طرح توسعه دانشگاه تهران 20 سال است که به واسطه طرحی مبهم و فرسایشی از تسلط بر املاک و مغازه ها و آپارتمانهای خود محروم هستند. آنها پس از حدود یک سال از آخرین اعتراضات ، در این تجمع بار دیگر بر مطالبات به حق و قانونی خود پافشاری کردندو در نامه ای  به مهندس اسلامی وزیر راه و شهر سازی خواستار لغو کامل و بلاشرط  مصوبه محدوده این طرح  و بازگرداندن تمامی حقوق مالکانه شدند .آنان همچنین با یادآوری این نکته که این حق مردم است که بعد از 20 سال تحمل نجیبانه و صبورانه  بتوانند  اختیار املاک و سرمایه های خود را به دست بگیرند خواستار به رسمیت شناختن حق حضور نمایندگان مردم این محدوده  در  جلسات بررسی طرح شدند تا دوباره تصمیماتی پشت در های بسته بدون توجه به حقوق قانونی و شهروندی مردم گرفته نشود.

  در این تجمع ، چند تن از مردم به نمایندگی حاضرین ملاقات  کوتاهی  با  مهندس صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهر سازی و معماری داشتند در این ملاقات نمایندگان مردم با اعتراض به آماراعلام شده تملک از سوی دانشگاه تهران آن را بی اساس دانسته وهمچنین مدعی شدند که ارزش ریالی و مالی آن چه که در محدوده باقی مانده بسیار زیاد تراز آن میزانی است که تملک شده است. خانم مهندس صادق مالواجرد نیز با تاکید بر اهمیت حقوق مردم محدوده این طرح گفت: ما در دبیرخانه شورای عالی شهر سازی و معماری در حال پی گیری و بررسی این موضوع هستیم و برای اطلاع از صحت و سقم میزان تملک از سوی دانشگاه تهران بزودی کمیته ای را تشکیل خواهیم داد و از مردم نیزدر این رابطه کمک خواهیم گرفت.

2